Sets UPU

Sets UPU

Catalog sheet: 3.2-1
Name Catalogue No. Weight
     
Set UPU-M1 DN65-300/12 321-1000-001 15,5 kg
Set UPU-M2 DN65-300/20 321-1000-002 17,6 kg
Set UPU-M3 DN65-500/12 321-1000-003 16,3 kg
Set UPU-M4 DN65-500/20 321-1000-004 18,5 kg

upu

UPU
Item No. Name Catalogue No. No. of units per set
1. UPU-M 321-1001-001 2 2 2 2
2. Chain UPU-M DN300 322-3001-130 2 2    
2. Chain UPU-M DN500 322-3001-150     2 2
3. Connecting cable with connectors 12m 322-3002-012 1   1  
3. Connecting cable with connectors 20m 322-3002-020   1   1
4. Connector adapter 200/400A 322-3005-000 1 1 1 1
5. Transport box UPU   1 1 1 1